badania magnetyczne

Badania magnetyczne sprawdzą jakość tworzywa

Jakość tworzywa jest bardzo ważna, ponieważ definiuje ona również jakość przedmiotu, który z tego tworzywa zostanie wykonany. Oczywiście w nie każdym przypadku sprawdzanie jakości materiału jest tak samo ważne, jednakże jeśli chodzi na przykład o materiały budowlane, czy konstrukcyjne to jest to bardzo istotne, ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo osób korzystających na przykład z budynku czy mostu.

Badania magnetyczne są dokładne i precyzyjne

badania magnetyczneW takich przypadkach niezbędne są różnego rodzaju badania tworzyw, które umożliwiają rozpoznanie jego struktury i stwierdzenie obecności uszkodzeń i wad bądź ich braku. To, jakie badania należy wykonać zależy od przeznaczenia produktu oraz od tego, co jest zapisane w przepisach. Wiadomo, że w przypadku mostu czy wiaduktu badania będą inne niż w przypadku okna. Przepisy wymieniają, zwłaszcza dla konstrukcji takich jak mosty czy wiadukty, wszystkie badania obowiązkowe, które muszą zostać wykonane, aby konstrukcja była dopuszczona do użytku oraz dodatkowe, które wykonawca może, ale nie musi wykonać. Wykonawcy zazwyczaj sami nie przeprowadzają tych badań tylko zlecają ich wykonanie odrębnym firmom, które się tym zajmują. Tanie badania magnetyczne są jedną z najbardziej czułych, miarodajnych, wiarygodnych i wydajnych metod nieniszczących służących do sprawdzania stanu konstrukcji. Działają one poprzez wykorzystywanie sił magnetycznych na cząsteczki ferromagnetyczne. Badania penetracyjne są metodą znaną od bardzo dawna i powszechnie używaną do tej pory, polegającą na pokrywaniu powierzchni penetrantem i jeżeli penetrant wniknie w materiał to wiemy, że to miejsce jest wadliwe.

Badania ultradźwiękowe są raczej rzadko stosowane, ponieważ wymagają one zastosowania drogiego sprzętu do emisji ultradźwięków i nie są one zbyt miarodajne. Badania składu chemicznego – PMI – są jedną z najnowocześniejszych metod badania składu chemicznego i właściwości materiału, jednakże jest to metoda bardzo kosztowna i niewiele firm stać na zakup odpowiedniego sprzętu niezbędnego do badania materiałów tą metodą.