Bezinwazyjne przewierty horyzontalne

Jednym z najlepszych rozwiązań układania linii przesyłowych w gruncie jest innowacyjna metoda przewiertów sterowanych. Łączy ona w sobie elementy zaczerpnięte z górnictwa naftowego oraz technikę radiolokacji magnetycznej lub elektromagnetycznej. Jest to metoda bezinwazyjna, oszczędna i bardzo szybka.

Układanie linii przesyłowych przez przewierty poziome

przewierty sterowaneStosowane coraz powszechniej przewierty sterowane nazywane są również horyzontalnymi, poziomymi lub HDD. Pozwalają na wykonanie w sposób bezwykopowy na budowę rurociągów wodnych, gazowych, ciepłowniczych, linii energetycznych, telekomunikacyjnych i innych. Podstawową zaletą jest bezinwazyjność w infrastrukturę na powierzchni gruntu czyli w ciągi komunikacyjne, tereny zielone i inne jej elementy. Daje to bardzo wymierne korzyści finansowe gdyż unika się naprawy zniszczonej infrastruktury jak to bywa przy tradycyjnych metodach opartych na uciążliwych wykopach. Przewiert horyzontalny daje możliwość zbudowania stosunkowo długich odcinków rurociągów osiągających przeciętnie ponad 200 metrów lecz bywają znacznie dłuższe jak przewiert pod martwą Wisłą, który osiągną ponad 500 metrów długości. Rekordzistą światowym jest przewiert sterowany pod rzeką Sacramento o długości ponad 1000 metrów. Maksymalna średnica przewiertów horyzontalnych to 1200 mm. Prace nad przewiertem dzielimy na trzy podstawowe etapy. Pierwszym z nich jest wykonanie precyzyjnego przewiertu pilotażowego, który wyznacza trajektorię budowanego rurociągu. Trzeba pamiętać, że wszystkie prace wiertnicze odbywają się dzięki możliwości sterowania głowicą za pomocą radiolokacji. Następny etap to użycie rozwiertaków i powiększanie średnicy przewiertu do zapisanej w projekcie. Ostatni krok to wciągnięcie rurociągu do przewiertu podczas ostatniego rozwiercania.

Na każdym etapie wiercenia konieczne jest podawanie dużych ilości płuczki bentonitowej, której zadaniem jest chłodzenie głowicy, wydobywanie rozwierconego gruntu, zmniejszanie tarcia oraz wzmocnienie ścian przewiertu. Szczegółowe informacje na temat tej technologii znajdziemy na stronach wykonawców usług.