Jak gospodarować odpadami i uniknąć kar?

 

Kiedy prowadzimy biznes lub też pracujemy w firmie, która wytwarza odpady niebezpieczne, to musimy nawiązać współpracę z firmą, która odbiera takie odpady i dopełni wszystkich formalności, aby zgodnie z prawem pozbywać się takich śmieci. Będziemy mogli wtedy bez żadnych problemów prowadzić biznes i nikt nie da nam kar finansowych za składowisko odpadów niebezpiecznych w naszej firmie.

Jakie obowiązki ma wytwórca odpadów niebezpiecznych?

odpady niebezpieczne - obowiązujące kodyJako wytwórca odpadów mamy obowiązek, aby wystawiać karty przekazania odpadu dla pracownika, który zajmuje się odbiorem odpadów niebezpiecznych. Taka karta musi być przygotowana przy każdym odbiorze, ale bardzo często, gdy oddajemy odpady niebezpieczne codziennie, to taka karta uzupełniana jest raz w miesiącu. Jako właściciele firmy musimy również przygotować roczne sprawozdanie dla Marszałka i dotyczy to każdej firmy, która produkuje powyżej 100 kilogramów odpadów niebezpiecznych. Będziemy musieli przygotować również w kartę ewidencji odpadów i w takim dokumencie wykazujemy, w jakiej ilości powstały odpady, a także jak zostały przetworzone. Wpis do rejestru BDO w odpowiednim wydziale, powinna posiadać każda firma, która transportuje odpady niebezpieczne – obowiązujące kody odpadów niebezpiecznych znajdziemy na stronie internetowej każdej firmy, która zajmuje się utylizacją takich odpadów. Jeżeli nie będziemy współpracować z firmą, która posiada odpowiednie zezwolenie na utylizację i odbiór odpadów niebezpiecznych, to możemy narazić się na niepotrzebne kary finansowe.

Jeżeli jesteśmy młodymi przedsiębiorcami i nie posiadamy odpowiedniej wiedzy w tym temacie to na początek powinniśmy skontaktować się z pracownikiem firmy odbierającej odpady niebezpieczne, aby wspólnie ustalić szczegóły współpracy i zawsze legalnie pozbywać się odpadów.