Korzyści z nieograniczonego obowiązku podatkowego

 

Obecnie na rynku pracy, mamy możliwość skorzystania z wielu kancelarii, które pomagają we wszystkich sprawach związanych z rozliczaniem podatkowym. Dużą pomocą są również te kancelarie, które specjalizują się w rozliczaniu z niemieckim urzędem skarbowym

Nowe przepisy prawa podatkowego w Niemczech

rozliczenie podatku z niemiecOsoby pracujące za granicą, a szczególnie te które pracowały w Niemczech minimum 184 dni, mają możliwość złożenie wniosku o nieograniczony obowiązek podatkowy. Są to również osoby, które mieszkając w tym kraju, uzyskiwały dochody w Polsce, jednak kwota tych dochodów w ciągu roku, nie może przekroczyć 8.655 euro. Dodatkową korzyścią dla osób podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, jest możliwość odliczenia ulg związanych z kwotami: wolnymi na dzieci, kwotami dla osób samotnie wychowującymi dzieci, oraz wyżej wymienionymi przypadkami zwolnień podatkowych. Istotne jest więc, złożenie odpowiednich wniosków i dokumentów. Prawidłowe rozliczenie podatku z niemiec, będzie więc skutkować dodatkowymi korzyściami finansowymi, zwłaszcza w kolejnych latach rozliczeniowych. W bieżącym roku kwota wolna od podatku na dzieci została podniesiona do 2.415euro, natomiast w roku 2018 przewidziane są kolejne podwyżki. Dodatkowo do kwoty wolnej od podatku, została przyznana na dziecko kwota z tytułu wychowania i opieki, oraz nauki zawodu. W tym roku, kwota ta została podwojona w przypadku wspólnego rozliczenia rodziców. Należy dodać, że powyższe ulgi są uwzględnione tylko wtedy, kiedy będą one korzystniejsze, niż kwoty przyznane przez Kindergeld.

Innym warunkiem jest wiek dziecka, mianowicie ulgi przysługują tylko dzieciom, które nie ukończyły osiemnastego roku życia. W wyjątkowych przypadkach i spełnieniu dodatkowych wymagań, obowiązująca bariera wieku, może zostać przesunięta do 25 roku życia.