radca prawny z warszawy

Radca prawny dla spółek – praktyka korporacyjna

Z usług kancelarii adwokackich i radcowskich korzysta wiele spółek prawa handlowego oraz spółek cywilnych. Chodzi tutaj między innymi o spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.), akcyjne, jawne. Radca prawny z Warszawy może zaoferować takim firmom stałą obsługę prawną.

Usługi warszawskiego radcy prawnego

radca prawny z warszawyOferty kancelarii specjalizujących się w obsłudze spółek mogą zostać podzielone na działy obsługujące konkretny pion działalności. Podstawą takich usług może stać się praktyka korporacyjna. Obejmuje ona nie tylko ogólne porady prawne, ale także szereg innych działań. Prawnicy pomagają przedsiębiorcom w zakładaniu spółek osobowych lub spółek kapitałowych. Adwokat lub radca prawny warszawa sporządza wtedy potrzebne umowy, opiniuje zgromadzoną dokumentację, zgłasza założenie działalności do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Kolejną usługą jest pomoc w zakładaniu polskich przedstawicielstw spółek zagranicznych. Kancelaria porady prawne udziela również firmom i osobom zainteresowanym zakupem gotowych spółek z o.o. Prawnik przygotowuje oraz opiniuje regulaminy zarządu, rad nadzorczych i innych organów spółki, które odpowiadają za wewnętrzne regulacje korporacyjne jednostki. Przedstawiciel kancelarii może świadczyć nie tylko porady prawne dla przedsiębiorców w Warszawie prowadzących spółkę, ale także obsługiwać zgromadzenia walne, posiedzenia wspólników, projektować uchwały dla zgromadzeń. Adwokat może reprezentować podczas zgromadzeń konkretnego wspólnika lub akcjonariusza. Przygotowywać zmiany w regulacjach korporacyjnych (umowy, statuty itp.) w oparciu o przepisy obowiązującego prawa handlowego lub cywilnego. Kancelaria zapewnia spółkom wsparcie w procesach związanych ze zmianami osobowymi w organach firmy, wykonuje audyty korporacyjne, obsługuje procesy wypłat dywidendy. Oferty mogą obejmować także porady z zakresu prawa administracyjnego.

Nie są to porady prawne dla administracji, ale obsługa procesów, w których jedną stroną transakcji czy działania jest spółka, a drugą jednostka administracji państwowej lub samorządowej. Prawnicy zwykle zajmują się także procesami upadłościowymi i likwidacją spółek.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://kancelariamj.pl