geodeta

Rekrutacja na stanowisko geodety

Specjalista taki jak geodeta zajmuje się wykonywaniem pomiarów realizacyjnych, do których należą przede wszystkim pomiary sytuacyjno- wysokościowe takie jak niwelacja oraz pomiary tachimetryczne. Zatrudniając kandydata na stanowisko geodety obecnie możemy skłonić się ku kandydaturze inżynierów bądź magistrów kierunków geodezyjnych lub ku osobom posiadającym dyplom technika.

Geodeta to fachowiec

geodeta Wzrost zapotrzebowania na specjalistów z branży budowlanej sprawia, że coraz częściej poszukiwani są fachowcy tacy jak geodeta w Gdyni czy też w obrębie Trójmiasta. Osoba posiadająca techniczne wykształcenie budowlane lub wyższe wykształcenie na kierunku geodezja i kartografia ma stosowne kompetencje do wykonywania prac w zakresie wykonywania pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych, obsługi robót inwentaryzacyjny oraz wykonywania prac związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. Zatrudniając fachowca na potrzeby prac w terenie warto mieć na uwadze, że obecne wprowadzenie zmian w procesie kształcenia pozwala na realizowanie 180min zajęć praktycznych w tygodniu w szkole średniej związanych z obsługą podstawowych instrumentów geodezyjnych, niezbędnych podczas wytyczenia takich jak tachimetr czy niwelatory. Dzięki temu osoby posiadające tytuł technika mają zdecydowanie większe szanse ubiegać się o etat geodety w Gdyni, jeśli chcą pracować w terenie z uwagi na o wiele lepszy stopień i jakość przygotowania do zawodu, z uwagi na fakt, że osoby posiadające wykształcenie wyższe w tożsamym kierunku mają za sobą zazwyczaj około 2 miesięczne praktyki w zakładzie wskazanym przez uczelnię.

geodeta Oczywiście zatrudniając świeżo upieczonego magistra geodezji czy kartografii nie powinniśmy lekceważyć wartości jego dyplomu czy też doświadczenia- być może dana osoba w przerwach wakacyjnych samodzielnie ubiegała się o dodatkowe kształcenie w zawodzie. Kluczowym elementem rekrutacji fachowca do pracy w terenie powinna być sprawna obsługa instrumentów pomiarowych oraz umiejętność sporządzania estetycznych, czytelnych szkiców sytuacyjnych. Pamiętajmy, że to głównie od stopnia organizacji i pracy zależy sprawność przebiegu czynności pomiarowych. Tak samo jak uczelnie tak również szkoły średnie, zapewniające możliwość uzyskania tytułu technika prowadzą szeroki zakres szkoleń z obsługi podstawowych programów służących do obsługi map oraz rachunku współrzędnych. W tym zakresie zarówno technicy jak i osoby posiadające wyższe wykształcenie będą posiadać jednakowy zakres kompetencji. Zatrudniając kandydata na stanowisko geodety zastanówmy się przede wszystkim, na jakiego rodzaju specjaliście nam zależy.

Pamiętajmy, że osoby posiadające tytuł technika posiadają już uprawnienia do wykonywania czynności pomiarowych oraz zdecydowanie większy staż w zakresie robót w terenie, w porównaniu z absolwentami uczelni. Jeżeli jednak w zespole brakuje nam kogoś, kto biegle orientuje się w przepisach oraz szybko i sprawnie działa w programach komputerowych- musimy przeprowadzić bardziej zaawansowane postępowanie rekrutacyjne.