Urządzenia do pomiaru drgań

Wielkość określająca stan wibracyjny maszyny, zależy przede wszystkim od dynamiki ruchu wirujących komponentów. Do pomiaru stosuje się przyrządy elektroniczne, które opisują główne parametry badanego przebiegu i określają wartości szczytowe.

Charakterystyka pomiaru drgań maszyn i urządzeń

pomiary drgańWartości szczytowe, są określane jako maksymalne wartości mierzonych parametrów drgań. Są to amplitudy drgań harmonicznych, takie jak: wychylenie, prędkość, oraz przyśpieszenie. Drgania harmoniczne o niskich częstotliwościach posiadają duże wychylenia i dlatego pomiar ich amplitudy nie jest trudny. Inaczej jest w przypadku drgań o dużych częstotliwościach, posiadające niskie amplitudy wychyleń i dla nich pomiar wymaga dokładniejszego badania. W badanych urządzeniach, drgania mają przeważnie złożony charakter i powstają z kilku drgań harmonicznych o rożnych częstotliwościach. Najlepszym sposobem oceny drgań złożonych będzie wówczas pomiar prędkości, ponieważ jest on wprost proporcjonalny do amplitudy wychylenia, oraz do częstotliwości kątowej. Dlatego można przyjąć, że pomiary drgań, uwzględniające prędkość, dadzą najbardziej miarodajny wynik badania. Stan wibracyjny obiektu, przeważnie określa się za pomocą pomiaru drgań łożysk. W tym celu, na obudowie każdego łożyska umieszcza się czujniki, które powinny znajdować się w trzech prostopadłych kierunkach: pionowym, poziomym i osiowym. Ocenie, podlegają wówczas największe otrzymane wartości i to one będą określać stan wibracyjny całej maszyny.

Urządzenia służące do pomiaru drgań łożysk, mogą różnić się między sobą przede wszystkim rodzajem czujników elektrodynamicznych. Innym jeszcze pomiarem jest pomiar drgań wirników, które można mierzyć dwoma metodami. Pierwszą określa się jako metoda drgań względnych wirnika, a drugą – metoda drgań bezwzględnych.