Zadanie interdyscyplinarnych zespołów

O przemocy w rodzinie nie mówi się głośno, gdyż ciągle jest to tematem tabu. Jednak ofiary potrzebują pomocy i mówienia o tym, ponieważ ich oprawcy często są bezkarni i latami znęcają się nad całą rodziną lub tylko jej członkami.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

interdyscyplinarne zespołyZgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, każdy burmistrz, wójt czy prezydent są zobowiązani do powołania w ramach zespołu odpowiednich przedstawicieli, którzy w ich imieniu będą realizować cele zespołu. Przeważnie są to osoby z pomocy społecznej, Policji, oświaty czy gminnej komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych. Ich zadaniem jest diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie, podejmowaniu przeróżnych działań w środowisku zagrożonym przemocą w celu zapobiegania im oraz podejmowaniu interwencji w obszarach objętych patologią. Ich zakres działań jest bardzo szeroki, dlatego też pomoc może dotrzeć do wielu osób w różnych sytuacjach. Przemoc niekoniecznie musi być fizyczna, bo tak samo destrukcyjna jest przemoc psychiczna, którą znacznie trudniej wykryć. Interdyscyplinarne zespoły wcale prostego zadania nie mają, gdyż często ofiary chronią oprawców, przez co ciężko wykryć taką sytuację. Najczęściej musi się stać coś tragicznego lub na tyle widocznego, że są w stanie to dostrzec osoby z otoczenia, żeby odpowiednie jednostki mogły skutecznie działać. Bez wątpienia powołanie zespołów interdyscyplinarnych było doskonałym krokiem w stronę pomocy ofiarom przemocy domowej, ponieważ one często są w sytuacji patowej.

Bez względu czy katem w rodzinie jest ojciec, matka czy dziecko, to konieczna jest pomoc z zewnątrz. Potrzebna jest ścisła współpraca pomiędzy poszczególnymi podmiotami, które wchodzą w skład przedstawicieli zespołu interdyscyplinarnego.